Ymgyrch diogelwch awyr agored Cymru’n ehangu ledled y DU!

Mae pobl sy’n mwynhau’r arfordir a chefn gwlad ledled Cymru a Lloegr yn cael eu hannog i ‘fentro’n gall’ gyda lansiad ymgyrch diogelwch awyr agored newydd – Mentro’nGall UK. Heddiw mewn derbyniad yn Adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd, bydd y Dirprwy Weinidog ar gyfer...

Welsh outdoor safety campaign goes UK wide!

People enjoying the coast and countryside across Wales and England are being encouraged to be ‘AdventureSmart’ with the launch of a new outdoor safety campaign -AdventureSmart.UK. Today at a reception at the Pierhead Building, Cardiff Bay, Deputy Minister for Culture,...