Mae Babi Actif yn cael ei gyllido gan y Gronfa Iach ac Egnïol, partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ac felly rydym yn gallu darparu amrywiaeth o wahanol weithgareddau i chi eu mwynhau gyda’ch un bach, am ddim i gyd.

 

Cynhaliodd Prifysgol Bangor werthusiad o’r Babi Actif am y dair blynedd gyntaf y prosiect gan gadarnhau’r effaith gadarnhaol mae’r sesiynau Babi Actif yn ei gael ar y rhiant a’r babi. Mae gwerthusiad a chanfyddiadau’r prosiect i’w gweld yma.