Mae Babi Actif yn cael ei gyllido gan y Gronfa Iach ac Egnïol, partneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru, Chwaraeon Cymru ac Iechyd Cyhoeddus Cymru ac felly rydym yn gallu darparu amrywiaeth o wahanol weithgareddau i chi eu mwynhau gyda’ch un bach, am ddim i gyd.