BABI ACTIF YN FYW #5

Ymarfer cynhesu ac wedyn pum ymarfer corff llawn a chraidd, yn canolbwyntio ar waith ffolennol i weithio yn erbyn yr holl amser rydyn ni’n ei dreulio i gyd yn eistedd yn ystod y cyfyngiadau symud yma.