Ein Partneriaid

Mae Babi Actif yn gweithio gyda nifer o sefydliadau a darparwyr eraill, gan gynnwys Dechrau’n Deg, timau iechyd a lles cymunedol ac ymwelwyr iechyd yn y tair sir, yn ogystal â Phrifysgol Bangor, Coed Actif, NCT a Toddle – Born Wild Skin Care.